บขส. สตูล ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

รถทัวร์ บขส. สตูล – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: สตูล จุดจอด: บขส. สตูล
 • จุดลงรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “บขส. สตูล ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ”

บขส. ตรัง ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ

รถทัวร์ บขส. ตรัง – กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: ตรัง จุดจอด: บขส. ตรัง
 • จุดลงรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
Continue reading “บขส. ตรัง ไป กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี จ.กรุงเทพ”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สตูล จ.สตูล

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. สตูล จ.สตูล ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: สตูล จุดจอด: บขส. สตูล
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สตูล จ.สตูล”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดท่าแพ จ.สตูล

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดท่าแพ จ.สตูล ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: สตูล จุดจอด: จุดจอดท่าแพ
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดท่าแพ จ.สตูล”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. อ.ทุ่งสง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: จุดจอดกะปาง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. ตรัง จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. ตรัง จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: บขส. ตรัง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. ตรัง จ.ตรัง”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดห้วยยอด จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดห้วยยอด จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: จุดจอดห้วยยอด
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดห้วยยอด จ.ตรัง”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดย่านตาขาว จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดย่านตาขาว จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: จุดจอดย่านตาขาว
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดย่านตาขาว จ.ตรัง”

กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

 • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
 • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: จุดจอด ต.ทุ่งยาว
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง”