กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: จุดจอดกะปาง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดกะปาง จ.นครศรีธรรมราช”