กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดท่าแพ จ.สตูล

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอดท่าแพ จ.สตูล ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: สตูล จุดจอด: จุดจอดท่าแพ
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอดท่าแพ จ.สตูล”