กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: จุดจอด ต.ทุ่งยาว
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป จุดจอด ต.ทุ่งยาว จ.ตรัง”