กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. ตรัง จ.ตรัง

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. ตรัง จ.ตรัง ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: ตรัง จุดจอด: บขส. ตรัง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. ตรัง จ.ตรัง”