กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สตูล จ.สตูล

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. สตูล จ.สตูล ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: สตูล จุดจอด: บขส. สตูล
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. สตูล จ.สตูล”