กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

รถทัวร์ กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี – บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ของรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ มีเที่ยวรถปรับอากาศให้บริการ

  • จุดขึ้นรถ: กรุงเทพ จุดจอด: กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี
  • จุดลงรถ: นครศรีธรรมราช จุดจอด: บขส. อ.ทุ่งสง
Continue reading “กรุงเทพ (สายใต้ใหม่) ถนนบรมราชนนี ไป บขส. อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช”